INFORMACJA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), policja zapewnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszą instytucją osób głuchoniewidomych. W związku z powyższym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z policją mają prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej lub też nawiązania takiego kontaktu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów. Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij

SMS pod numer 723-695-382,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież),

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.”   

Adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim: kppndg@pomorska.policja.gov.pl

Nr faksu: 055 – 246 – 92 - 23

Nasza jednostka zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego na miejscu, w urzędzie. Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane podczas wizyty jej w siedzibie Komendy.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na   3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

 
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dostępny jest na stroniePolskiego Związku Głuchych. 


Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa pomorskiego:rejestr tłumaczy migowych.

 
 
 
Nr art.:61, modyfikacja: 2013-09-05

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Kościuszki 10, 80-100 Nowy Dwór Gdański
Telefon: (055) 246-92-72
Kanał RSS  policji
© 2001 - 2019 r.