Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

insp. piotr wiśniewski

Komendant Powiatowy Policji

Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Komendant Komisariatu Policji w Gniewie,
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Satrogardzie Gdańskim
  • od 15.03. 2021 r. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Złota Odznaka " Zasłużony Policjant"
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
  • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"
  • Krzyż Niepodległości kl. II
 
 
 
 
 

podinsp. Marek Kozłowski

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Służbę w Policji pełni od 1995 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych :
  • Kierownik Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
  • Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
  • od 31.03.2022 r. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

wydział prewencji

podkom. rafał czechowski

Naczelnik Wydziału Prewencji

 

 

ST. asp. Dominik Ostrowski

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

________________________________________________________________________________________________________________

referat ruchu drogowego

asp.szt. Artur krasowski

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

posterunek policji w sztutowie

ASP. Bartłomiej kucharczyk

Kierownik Posterunku Policji

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W KRYNICY MORSKIEJ

asp. SZT. RoBERT palka

Kierownik Posterunku Policji w Krynicy Morskiej

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posterunek policji w stegnie

asp. MArcin Diakowski

Kierownik Posterunku Policji

_________________________________________________________________________________________________________________

WYDZIAŁ KRYMINALNY

kom. Arkadiusz Świercz

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

 

asp.szt. Andrzej Siemionow

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

 

Powrót na górę strony