Referat Ruchu Drogowego

Referat Ruchu Drogowego

Do zadań policjantów ruchu drogowego należy wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych poprzez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie. Policjanci tej komórki organizacyjnej zajmują się likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci ruchu drogowego analizują też zjawiska w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i określają tendencje w tym zakresie, a także kreują lokalną politykę przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym

 

Powrót na górę strony