Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny   zajmuje się ujawnianiem przestępstw kryminalnych i ich sprawców, a także współdziała w tym zakresie z innymi jednostkami. Poprzez monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych prowadzi rozpoznanie zagrożeń przestępczością.

Zadaniem Wydziału Kryminalnego jest wykonywanie pracy operacyjno – rozpoznawczej i dochodzeniowo – śledczej oraz nadzorowanie czynności z tego zakresu realizowanych przez inne komórki organizacyjne jednostki. Policjanci Wydziału Kryminalnego zajmują się także poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwaniem osób zaginionych oraz wykonywaniem czynności w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezieniu nieznanych zwłok.

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy również zwalczanie przestępczości gospodarczej i ściganie jej sprawców. Policjanci wydziału realizują również czynności z zakresu techniczno – kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz prowadzą wstępne badania kryminalistyczne śladów i dowodów.

W skład Wydziału Kryminalnego wchodzą:

  • Zespół operacyjno – rozpoznawczy
  • Zespół dochodzeniowo – śledczy
  • Zespół techniki kryminalistycznej
  • Zespół do walki z przestępczością gospodarczą
  • Stanowisko ds. poszukiwań i identyfikacji osób
  • Stanowisko do walki z przestępczością narkotykową
Powrót na górę strony