Posterunki

Do zadań Posterunków Policji podległych służbowo Komendzie należy wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych w celu ujawniania przestępstw i ich sprawców. Policjanci pracujący w posterunkach prowadzą postępowania w sprawach o wykroczenia oraz podstawowe formy pracy operacyjnej. Zadaniem posterunków jest też organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych. Policjanci dokonują w swoich rejonach służbowych ogólnej charakterystyki rejonu pod kątem rozpoznania osób, terenu i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwo publiczne.

 

 

Powrót na górę strony