Wiadomości

Akademia z okazji Święta Policji

Data publikacji 27.07.2021

W piątek 23 lipca 2021r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowy Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji. Podczas uroczystej akademii awanse na wyższe stopnie otrzymało 22 policjantów. Wśród gości, którzy zaszczycili mundurowych swoją obecnością, byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także instytucji, które współdziałają z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie nowodworskim.

W piątek 23 lipca 2021r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji. Podczas uroczystej akademii awanse na wyższe stopnie otrzymało 22 policjantów. Wśród gości, którzy zaszczycili mundurowych swoją obecnością, byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także instytucji, które współdziałają z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie nowodworskim. Policjanci z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Piotra Wiśniewskiego odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia resortowe. Dyplomy uznania otrzymali również pracownicy Policji.

Podczas uroczystych obchodów Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dniu 19 lipca 2021r. na wyższy stopień policyjny został mianowany:

Inspektora policji – mł. insp. Piotr Wiśniewski

Na wyższe stopnie policyjne zostali mianowani, na stopień:

Podinspektora policji – nadkom. Daniel Jabłoński

Komisarza policji – podkom. Arkadiusz Świercz

Aspiranta sztabowego policji – st. asp. Arkadiusz Grządka

                                                              - st. asp. Arkadiusz Kowalski

                                                              - st. asp. Marek Zwiewka

                                                              - st. asp. Przemysław Żyła

Starszego aspiranta policji – asp. Michał Elmrych

                                                      - asp. Radosław Smoliński

                                                      - asp. Przemysław Wypijacz

Aspiranta policji – mł. asp. Maciej Kowalczyk

                                   - mł. asp. Bartłomiej Kucharczyk

                                   - mł. asp. Mariusz Tomaszewski

                                   - mł. asp. Łukasz Wojtowicz

                                   - mł. asp. Grzegorz Zaborski

Sierżanta sztabowego policji – st. sierż. Przemysław Magrian

                                                         - st. sierż. Paweł Marczak

                                                         - st. sierż. Aleksander Rojek

Starszego sierżanta policji – sierż. Krzysztof Świeca

                                                  - sierż. Kamil Werkowski

Sierżanta policji – st. post. Przemysław Tokarczyk

Starszego posterunkowego policji – post. Jakub Gołębiewski

                                                              

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań Starosta Nowodworski wyróżnił nagrodami rzeczowymi asp. Michała Ryfę oraz st. sierż. Magdalenę Pinkowicką.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa lub porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązową odznakę zasłużony Policjant - asp. Annie Diakowskiej.

W uznaniu za wzorowo wykonywaną pracę w Policji oraz za zaangażowanie społeczne na rzecz Związków Zawodowych wyróżniono panią Halinę Wiśniewską oraz pana Tomasza Maciejewskiego. Ponadto Tomasz Maciejewski został również wyróżniony przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego nagrodą rzeczową.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Piotr Wiśniewski podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za profesjonalizm, rzetelną i oddaną służbę. Życzył wszystkim sukcesów zarówno w dalszej pracy jak i życiu osobistym.

 

Powrót na górę strony