Telefon Zaufania

Telefon Zaufania

KWP w Gdańsku 0 800 467 997

Celem powyższego numeru jest umożliwienie szybkiego i skutecznego przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących

- nieprawidłowości w działaniach policjantów lub pracowników Policji, niewłaściwego zachowania bądź załatwienia sprawy, a także naruszeń prawa, w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji,
- zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach, osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji.

Celem telefonu 0 800 467 997 jest także udzielanie porad dotyczących: sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystywania małoletnich.

"Policyjny Telefon Zaufania" funkcjonuje codziennie i całodobowo. "Policyjny Telefon Zaufania" obsługiwany jest przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, a w pozostałych godzinach przez funkcjonariuzszy służby dyżurnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Powrót na górę strony