Bezpieczna droga do szkoły

 Bezpieczna droga do szkoły

Zgodnie z kodeksem drogowym, już w wieku 7 lat dziecko staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i może samodzielnie poruszać się po drogach. Niestety, często nie jest do takiej podróży należycie przygotowane. Efektem tego jest coraz większa ilość zdarzeń i wypadków drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieje się tak z powodu ich własnej lekkomyślności, a czasem beztroski rodziców czy braku wyobraźni użytkowników pojazdów. Dzieci wędrujące bez opieki rodziców do szkoły spotykają się na drodze z nieznanymi dotychczas sytuacjami. Brak odpowiednich informacji i doświadczenia powoduje, iż nie potrafią one właściwie się zachować, ani przewidzieć sytuacji na drodze. Dodatkowo, tendencja do reagowania w sposób gwałtowny i emocjonalny na zaistniałe zagrożenie powoduje, iż dziecko łatwo może stać się ofiarą zdarzenia drogowego. Małe dzieci nie potrafią także przewidzieć skutków określonej sytuacji w ruchu drogowym, co spowodowane jest pewnymi trudnościami w spostrzeganiu (ograniczonym jeszcze polem widzenia) i mniejszą zdolnością koncentracji uwagi. Należy również dodać, że brak dostatecznie rozwiniętej orientacji przestrzenno-czasowej powoduje mniejszą lub brak umiejętności oceny odległości i prędkości zbliżającego się pojazdu. Jak widać, ograniczone możliwości i właściwości psychofizyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym mogą stać się przyczyną wielu wypadków drogowych. Potwierdzają to statystyki policyjne dotyczące wypadkowości z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Inne przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem dzieci to:

  • zabawy na jezdni, w jej bezpośrednim sąsiedztwie lub poboczu drog
  • nagłe wtargnięcie przed jadący pojazd
  • wyjście dziecka zza przedmiotów stałych
  • brak opieki nad dzieckiem znajdującym się na drodze
  • wypadnięcie z pojazdu
  • wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu w trakcie jazdy

Dzieci są często bezpośrednimi sprawcami wypadków drogowych, niemniej jednak w wielu przypadkach zdarzenia, w których ofiarami są dzieci, powodują kierowcy nieprzestrzegający przepisów drogowych, znajdujący się w stanie nietrzeźwym lub niezachowujący dostatecznej ostrożności np. w pobliżu szkół, przedszkoli, czy placów zabaw. Należy dodać, iż kierowcy tacy są często nieświadomi podstawowych reakcji dzieci zagrożonych niebezpieczeństwem, które zgoła różnią się od tych, jakie prezentują w analogicznych sytuacjach dorośli.

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci, najmłodszych uczestników ruchu drogowego, policjanci prowadzą różne działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszanie zagrożenia jakie wynika z użytkowania przez nie dróg. Do takich właśnie działań należy akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – realizowana przez policjantów z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii. Akcja kierowana jest głównie do dzieci szkolnych klas 1-3, a jej celem jest prawidłowe przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. W trakcie zajęć z dziećmi policjanci opowiadają dzieciom o zasadach właściwego i bezpiecznego uczestnictwa maluchów w ruchu drogowym. Dzieci pod okiem policjantów w praktyce ćwiczą zdobyte wiadomości.

Powrót na górę strony