Dziecko - pieszy

Dziecko pieszy

Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów.

W drodze do szkoły/domu dziecko idzie chodnikiem, a w przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma - lewą stroną drogi.

Dziecko powinno zachować szczególną uwagę, tzn. przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych).

Po przejściu dla pieszych przechodzi się tylko wtedy, gdy jest zielone światło, a pojazdy się zatrzymały. Nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie wolno wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem.

Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przechodzi się na drugą stronę jezdni tylko wtedy, gdy na sygnalizatorze jest światło zielone (zielony – idź, pomarańczowy – uwaga, czerwony - stój).

Przed wejściem na jezdnię należy zatrzymać się na skraju chodnika, ale nie za blisko jezdni. Spojrzeć w lewo, prawo, raz jeszcze spojrzeć w lewo.

rzed wejściem na jezdnię należy zatrzymać się na skraju chodnika, ale nie za blisko jezdni. Spojrzeć w lewo, prawo, raz jeszcze spojrzeć w lewo.

Nie wchodzi się na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu, gdyż nie widzi się jezdni. Należy czekać, aż pojazd odjedzie.

Nigdy nie przebiega się przez jezdnię

Wieczorem i nocą oraz w warunkach złej widoczności stosuje się elementy odblaskowe, aby zasygnalizować kierowcom swoją obecność. Posiadając elementy odblaskowe i oświetlenie roweru, zwiększa się swoją widoczność, głównie po zmroku

eżeli poza obszarami zabudowanymi nie ma na drodze chodnika, dziecko powinno iść poboczem drogi, a przy jego braku - przy lewej krawędzi jezdni, naprzeciw ruchu pojazdów, aby je lepiej widzieć

Powrót na górę strony