Dziecko - rowerzysta

Dziecko - rowerzysta

 

Rowerzysta w wieku do 10 lat powinien poruszać się po drodze na zasadach pieszego, pod opieką osoby dorosłej i po chodniku.

Rowerzyści, którzy ukończyli 10 lat mogą kierować rowerem po drodze dla rowerów, po poboczu lub po jezdni

W sytuacji, gdy równolegle do jezdni lub pobocza prowadzi droga rowerowa, rowerzysta powinien korzystać wyłącznie z tej drogi. Zabronione jest wtedy korzystanie z jezdni lub pobocza.

Jadąc po drodze rowerowej kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pieszymi i pojazdami, które mogą w szczególnych przypadkach poruszać się lub przejeżdżać przez tę drogę.

W przypadku, gdy na drodze rowerowej wyznaczono przejście dla pieszych kierujący rowerem powinien zachować szczególną ostrożność i zwolnić lub zatrzymać się, gdy po tym przejściu przechodzi pieszy, aby umożliwić mu bezpieczne przejście.

Rowerzysta przejeżdżając przez przejazd dla rowerzystów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi innymi pojazdami. Kierujący innymi pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić rowerzyście pierwszeństwa.

Gdy wzdłuż drogi nie prowadzi droga rowerowa, rowerzysta powinien poruszać się po poboczu chyba, że nie nadaje się ono do jazdy lub korzystanie z pobocza utrudniłoby ruch pieszych. Dopiero wtedy rowerzysta może korzystać z jezdni.

Zmieniając kierunek jazdy rowerzysta powinien zbliżyć się:

  • do prawej krawędzi jezdni, jeżeli skręca w prawo,
  • do środka jezdni (do lewej jej krawędzi w przypadku jezdni o ruchu jednokierunkowym), jeżeli skręca w lewo.

Zamiar skrętu (lub włączenie się do ruchu) rowerzysta sygnalizuje wyciągnięciem ręki i odwraca głowę do tyłu, aby zrobić to bezpiecznie.

Odpowiedzialny rowerzysta używa kasku i ochraniaczy, aby uchronić się podczas upadku.

W trakcie jazdy rowerem rowerzysta trzyma się prawej strony jezdni. Podczas jazdy nie chwyta się innych pojazdów i nie rozmawia przez telefon komórkowy. Aby odebrać telefon, musi się zatrzymać. Przez przejście dla pieszych rowerzysta przeprowadza rower.

Powrót na górę strony