PP w Stegnie - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

PP w Stegnie

PP w Stegnie

REJON NR 5

 

obsługiwany przez dzielnicowego asp. Grzegorza Staniucha 

 

tel. 571 – 335 - 227, 47 74 39 457

e-mail: dzielnicowy.stegna1@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Stegna: Broniewo, Bronowo, Chełmek, Drewnica, Dworek, Książęce Żuławy, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Nowotna, Przemysław, Rybina, Stobiec, Szkarpawa, Świerznica, Tujsk, Wisniówka, Wybicko, Żuławki.


Priorytetowy plan działania dzielnicowego na okes od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Systematyczna konrola rejonu rzek pod kątem naruszeń zapisów Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW i Ustawy o Rybactwie Śródlądowym

Kontrola osób poławiających ryby drapieżne pod kątem przestrzegania limitów ilościowych poławianych ryb, ze szczególnym naciskiem osób poławiających ze środków pływających

W okresie zimy, wzmożona kontrola pod kątem kłusownictwa podlodowego

Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w działania

Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku

Społeczna Straż Rybacka w Nowym Dworze Gdańskim

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu

 

REJON NR 6

obsługiwany przez dzielnicowego mł. asp. Kamila Książka

 

tel. 571 – 335 – 228, 47 74 39 457

e-mail: dzielnicowy.stegna2@gd.policja.gov.pl 

 

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości Gminy Stegna: Chorążówka, Głobica, Izbiska, Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, Mikoszewo, Popowo, Stegienka, Stegienka Osada, Stegna.

 
Priorytetowy plan działania dzielnicowego na okes od 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

Systematyczna kontrola wybranych punktów monopolowych w miejscowości Stegna

Egzekwowanie przy pomocy środków prawnych przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem

Kontrola punktów handlowych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom małoletnim


Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w działania

Straż Gminna w Stegnie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stegnie

Grono pedagogiczne w szkołach