PP w Sztutowie - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

PP w Sztutowie

PP w Sztutowie

REJON NR 7
obsługiwany przez dzielnicowego mł. asp. Macieja Marzec

 

tel. 571 – 335 – 229 ,47 74 39 461

e-mail: dzielnicowy.sztutowo@gd.policja.gov.pl

 

swoim zasięgiem obejmuje miejscowości z Gminy Sztutowo: Grochowo Drugie, Grochowo Pierwsze, Grochowo Trzecie, Groszkowo, Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Płonina, Skowronki, Sztutowo.

 

Priorytetowy plan działania dzielnicowego na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Systematyczna kontrola rejonów lasów w pasie nadmorskim pod kątem pojazdów poruszających się po terenach leśnych

Reagowanie i wyciąganie konsekwencji prawnych od osób naruszających przepisy dotyczące lasów

 

Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w działania

Straż Leśna Nadleśnictwa Elbląg

Morski Oddział Straży Granicznej

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

OSP w Sztutowie