Handel ludźmi - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Handel ludźmi

Handel ludźmi

To wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu gróźb, użyciu siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy, wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób w celu prac przymusowych, zmuszania do prostytucji i innych form wykorzystywania seksualnego, niewolnictwa i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, pobierania organów.

W związku z narastającym problemem zjawiska handlu ludźmi Policja wzmaga działania mające na celu walkę z przymusową prostytucją , handlem dziećmi, pracą przymusową czy handlem narządami. W działania swych liczymy na pomoc osób pokrzywdzonych lub posiadających wiedzę na temat tego rodzaju przestępczości. Apelujemy do Państwa o informowanie o takowych zjawiskach zapewniając iż każda informacja potraktowana zostanie poważnie, rzetelnie i dyskretnie.

UWAGA !!!

Atrakcyjne oferty pracy za granicą to często po prostu handel ludźmi… Uważaj na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych…Propozycja pracy w charakterze kelnerki, sekretarki, modelki, tancerki, pielęgniarki, opiekunki itp. Może okazać się drogą do przymusowej prostytucji lub niewolniczej pracy.

UWAŻAJ!!!

Na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające pozornie bezinteresowną pomoc. Nawet przyjaciel, przyjaciółka, bliski, znajomy, chłopak, dziewczyna mogą CIĘ SPRZEDAĆ.

ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ!!!

Propozycja interesującej pracy, atrakcyjnego związku, ciekawego wyjazdu turystycznego, nauki języka, zdobycia wykształcenia…MOGĄ BYĆ PUŁAPKĄ.

JESTEŚ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE GDY:

…zabrano Ci paszport, nie znasz dokładnego adresu miejsca pracy, nie wiesz kim jest pracodawca, zaproponowano Ci atrakcyjną pożyczkę, obiecano zakwaterowanie, nie masz pozwolenia na pracę, obiecano Ci wysokie zarobki…

Potrzebujesz pomocy???

W walce z procederem handlu ludźmi Policja wspierana jest przez różne instytucje, które działają na rzecz osób pokrzywdzonych. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych instytucji:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada"

Fundacja Dzieci Niczyje

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Centrum Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR)

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych